Поддръжка и Сервиз

Шенгли Пауър Юрoп има широка мрежа от доставчици на услуги в страните, в които работим. Нашите сервизни инженери са в състояние да осигурят планирана и непланирана поддръжка за вашата инсталация в кратък срок. Всеки генератор има определен график за поддръжка, която ние стриктно следваме.

  • Ние предлагаме гъвкави договори за обслужване и поддръжка, които могат да бъдат персонализирани според вашите изисквания.
  • Планирано техническо обслужване в съответствие с нуждите за поддръжка на вашия двигател
  • Консумативите, необходими за планирано обслужване
  • Необходими непланирани ремонти и корективно техническо обслужване
  • Малки и големи основни ремонти/li>
  • Резервни части/li>