Поправки и основни ремонти

Газовите генератори Шенгдонг имат конкретни и подробни графици за поддръжка. Те обикновено варират в зависимост от използвания газ и покриват пълният експлоатационен цикъл на оборудването.

Газовите генератори Шенгдонг обикновено се нуждаят от цялостен основен ремонт след 50000 часа работа. Основния ремонт обхваща ключови части като клапани, бутала, бутални пръстени и втулки, лагери и цилиндровите втулки. Основният ремонт може да се извърши както в нашият сервизен център, така и на място, ако инфраструктурата на централата позволява.

Нашите сервизни инженери са в състояние своевременно да идентифицират всякакви аномалии и да извършат необходимите ремонтни работи.