ÜRETEÇ/HAVAGAZI/JENERATÖR GAZI

Üreteç gazı demir ve çelik sanayisinin bir yan ürünüdür. Çelik üretiminde, aşağıda belirtilen özelliklerde üreteç gazı oluşumu
olan üç adet ana aşama vardır: (i) kok gazı (ii) yüksek fırın gazı (iii) konvertör gazı.

Üreteç gazı, üreteç gaz motorlu jeneratörler vasıtası ile kojenerasyon sistemlerinde kullanılabilir. Üretilen elektrik fabrikanın enerji ihtiyacını karşılamada ya da şebekeye verilerek satma amacıyla değerlendirilir. Bununla beraber genellikle bu üreteç gazı kullanılmadan sadece yakılır.

Kok üretimi sırasında kok gazı elde edilir. Bu üreteç gazı, koklaşabilir kömürün havasız ortamda yüksek ısılı distilasyonu sonucu yan ürün olarak oluşur. Kok gazı kojenerasyon tesislerinde yakıt olarak kullanılmaya elverişlidir.

Coke gas
Alt ısıl değeri 18 MJ/m3
Tipik kok gazı bileşimi:
  • 55% hidrojen (H2)
  • 20-40% metan (CH4)
  • 5-10% karbon monoksit (CO)
  • <5% azot (N2)

 

Converter gas
Alt ısıl değeri 11 MJ/m3
Tipik kok gazı bileşimi:
  • 65% karbon monoksit (CO)
  • 15% karbon dioksit (CO2)
  • 15% azot (N2)
  • <5% hidrojen ( H2 ) ve metan (CH4)