BİYOGAZ, ARITMA TESİSİ VE DÜZENLİ KATI ATIK DEPOLAMA GAZLARI

Biyogaz ışıksız ve havasız bir ortamda organik atıkların parçalanmasıyla oluşur. Proses esnasında mikroorganizmalar malzemeyi
ana bileşenlerine parçalarken metan gazı üretilir –ki bu olay fermantasyon ya da öğütme olarak adlandırılır. Biyogaz tesisleri
hayvan atıkları, enerji bitkileri, evsel katı atık, organik yiyecek sanayi atıkları ve arıtma çamuru gibi çok geniş alandaki organik malzemeleri kullanırlar.

Biyogazın iki ana bileşeni metan ( CH4 ) ve karbon dioksittir ( CO2 ). Bu gaz Shengdong biyogaz motorlu jeneratör gibi kojenerasyon ünitelerinde yakıt olarak kullanılıp elektrik enerjisine dönüştürülür. Üretilen elektrik şebekeye satılıp ya da tesiste kullanılırken, kojenerasyon ünitesinden geri kazanılan atık ısı da genellikle proses ısısı olarak değerlendirilir.

Biyogaz üretimi üç faktör tarafından belirlenir : (i) kombine ısı ve elektrik üretimi (ii) iyileştirilmiş güvenlik seviyesi ve (iii) çevrenin metan salınımından korunması.

Biyogaz, genellikle üretiminde kullanılan hammaddeye göre adlandırılır
  • Tarımsal biyogaz: enerji bitkileri ( mısır, buğday, çavdar, ot ) ve organik atıklar (hayvan gübresi ve sıvı atıkları)
  • Arıtma tesisi ve düzenli katı atık depolama tesisi gazları
  • Distilasyon ( damıtma) biyogazı: buğday, çavdar, mısır, melas, tahıl vs den üretilmiş alkol distilasyon yan ürünleri
Biogas
Biogas is also known as sewage gas, marsh gas, landfill gas and methane gas
Calorific value (CV) of biogas is 25-32 MJ/m3
Biogas typical composition:
  • 50-75% Methane (CH4)
  • 25-45% Carbon dioxide (CO2)
  • 2-7% Water (H20)
  • < 2% Oxygen (O2)
  • < 2% Nitrogen (N2)
  • < 1% Ammonia (NH3)
  • < 1% Hydrogen sulphide (H2S)