BİYOKÜTLE GAZI

Biyokütle sentez gazı genellikle karbon içeren maddelerin gazlaştırılması veya pirolizi ile elde edilir. Reaksiyon az miktarda oksijen içeren
veya oksijensiz ortamlarda 750 – 1300 º C gibi yüksek sıcaklıklarda oluşur. Gazlaştırma/piroliz enerji tesisi aşağıdaki ana kısımlardan
oluşur: gazlaştırma/piroliz ünitesi, gaz temizleme ünitesi ve kojenerasyon gaz motorlu jeneratörler.

Bu teknoloji çok geniş bir alandaki biyokütle maddeleri için uygulanabilir:

  • Ağaç ve ahşap içerikli biyokütle: temiz ahşap atıkları, kontamine olmuş ahşap atıkları, kreozotlu ahşap atıkları, talaş ve torf
  • Tarım atıkları: saman, çeltik kavuzu , v.s.

Bu temiz yanan sentez gazı konjenerasyon tesisleri için kıymetli bir enerji kaynağıdır. Doğal gazı ikame edecek şekilde sentez gazının kullanımı, düşük kalorili sentez gazını yakabilen özel tasarlanmış biyokütle sentez gazı motorlu jeneratörler ile mümkündür.

BİYOKÜTLE GAZI
Biyokütlenin gazlaştırılması veya pirolizi yoluyla elde edilir
Alt ısıl değeri 4 -6 MJ/m3 aralığındadır
Tipik biyokütle sentez gazı bileşimi:
  • 40-50% azot (N2)
  • 20-30% karbon monoksit (CO)
  • 10-20% hidrojen (H2)
  • 5-15% karbon dioksit (CO2)
  • <10% metan (CH4)