DOĞAL GAZ

Doğal gaz oluşumları toprağın derinliklerinde kayaların içerisinde bulunur. Doğal gaz aynı zamanda izole gaz alanlarından çıkarıldığında “petrol sahasından olmayan gaz” olarak da adlandırılır. Alternatifi olan petrol sahası gazları ise petrol sahalarında petrol rezervlerinde bulunur. Doğal gaz kendini kabul ettirmiş bir enerji kaynağı olup, birim enerji başına göre daha az karbon dioksit ( CO2) üreterek diğer hidrokarbon yakıtlara göre daha çevre dostudur.

Doğal gaz, doğal gaz motorlu jeneratörler vasıtası ile kombine ısı ve elektrik üreten geniş bir alanda kullanılır:

  • Ticari uygulamalar: ofis ve çarşılar, hava alanları, hastaneler
  • Sanayi uygulamaları: gıda sanayi, madencilik, çelik, cam, tekstil petrol ve gaz, kimya sektörü

Kaya gazı ( shale gas ) doğal gaz olup kaya oluşumlarının içinde depolanmıştır ve geçirgenliği düşük, ince taneli kum taşı rezervlerine hapis olmuştur. Kaya gazı konvansiyonel doğal gazdan, doğal gazın zengin organik oluşum ortamından geçirgen olmayan kaya rezervlerine göç etmesi noktasında farklılık gösterir.

Doğal gaz
Doğal gazın alt ısıl değeri 35-43 MJ/m3 aralığındadır
Tipik doğal gaz bileşimi:
  • 70-90% metan (CH4)
  • < 20% Etan ( C2H6) , Propan ( C3H8) , ve Bütan ( C4H10)
  • < 8% karbon dioksit (CO2)
  • < 5% azot (N2)
  • < 5% hidrojen sülfür (H2S)

 

Shale gas
Kaya oluşumlarında hapis olmuş doğal gazdır