KÖMÜR MADENİ GAZI

Kömür Dünya enerji ihtiyacının % 25 ini ve elektrik ihtiyacının da % 40 ını temin eder. Kömür madeni gazı madenin ömrünün değişik evrelerinde atmosfere salınır – kömür çıkarma faaliyetlerinden önce, faaliyetleri sırasında ve faaliyetlerin sona ermesinden sonra. Bunun sonucu olarak kömür madeni gazı Kömür Yatağı Metanı ( CBM ) , Kömür Madeni Metanı ( CMM ) ve Terk Edilmiş Maden Metanı ( AMM ) olarak sınıflandırılır. Kömür madeni gazı genellikle seyreltilmiştir ve düşük yoğunluklu Havalandırma Havası Metanı ( VAM ) olarak çıkarılır.

Kömür madeni metanı elektrik ve ısı üretimi için kuvvetli bir yakıt kaynağıdır. Bu sistemler madene yardımcı ısı ve enerji temini için veya şebekeye enerji verilmesi amacıyla sahada kurulurlar. Halen her yıl 4 milyar metre küp metanı kullanarak enerji üreten 220 kömür gazından enerji projesi çalışmaktadır ( Dünya Kömür Birliği ).

Bizim teknolojimiz her türlü metan konsantrasyonunu içeren geniş bir spektrumda kömür madeni gazının kullanımını, özel olarak geliştirilmiş kömür gazı gaz motorlu jeneratör ve VAM Oksidasyon Sistemi ile sunar.

Coal Bed Methane (CBM)
Daha önce kömür çıkartılmış veya hiç çıkarılmamış madencilik faaliyeti olmayan yataklarda oluşur.
Drenaj metan emisyonunu ve patlama riskini azaltır
CBM % 90 konsantrasyon oranlarını aşan en kaliteli metandır

 

Kömür madeni metanı, kömür madeni işletmelerinde ciddi bir güvenlik tehlikesi oluşturmaktadır. Metan gazı hava ile karıştığında patlayıcı bir gaza
dönüştüğünden, kömür madeni gaz tahliye işlemi aslında kömür madenindeki işçilerin güvenliğinin iyileştirilmesi için geliştirilmiştir.
Her yıl bütün dünyada metan kontrolünün yetersiz olması sebebi ile binlerce işçi yer altı patlamalarında hayatını kaybetmektedir.

Kömür madeni metanının, karbon dioksitten 21 kez daha tehlikeli sera gazı etkisi vardır. Bütün dünya çapında, metan insanların sebep olduğu
sera gazı emisyonlarının % 16 sını yaratmaktadır ve bunun da yarısı kömür madenlerindendir ( ABD Çevre Bakanlığı, 2006 ). Bu emisyonlar 60 milyon
arabanın emisyon miktarına tekabül etmektedir.

Coal Mine Methane (CMM)
Çalışan madenlerde oluşur veya kömür çıkartılırken katmanlarda biriken gazın serbest çıkmasıyla ya da kömür çıkarımı sonucu çevredeki kaya oluşumlarının çökmesiyle açığa çıkar ( ‘ gob gazı’ )
Salınan metanın konsantrasyonu patlama oranları olan % 5 -15 in altına çekilir ve Havalandırma Havası Metanı ( VAM ) sistemleri ile tahliye edilir . VAM ın metan konsantrasyonu % 5 in altındadır
Gob gazı düşey delinmiş ‘ gob ‘ bacaları vasıtası ile çıkarılır. Metan oranları % 30 – 80 arasındadır