PETROL SAHASI GAZI

Petrol sahası gazı ( APG ) genellikle petrol yataklarında bulunur. APG doğal gazın bir şekli olup petrol sahası gazı ve
meşale ( flare ) gazı olarak adlandırılır.

Bu gaz ya meşalede yakılır , atmosfere salınır ya da enerji üretiminde kullanılır. Bununla beraber petrol sahası gazı
genellikle kullanılmayıp yakılır. Bütün Dünya da yakılan APG şu anda bütün Avrupa nın yıllık gaz tüketiminin % 30 una

tekabül etmektedir (Dünya Bankası verileri). Bu olayın ekonomik israflığın yanında çevreye olan etkileri çok büyüktür.
Petrol sahası gazı , Shengdong gaz motorlu jeneratörler vasıtası ile sahada elektrik üretiminde kullanılabilecek yüksek
enerjili bir yakıttır. Bu genellikle dizel jeneratörlerden veya şebekeden sağlanan elektrik enerjisi için çok kuvvetli bir alternatiftir.

Uzak bölgelerdeki sahalarda , montaj ve servis kolaylığı sağlayan konteynerde paketlenmiş jeneratörler çok avantajlı olur.

Associated Petroleum Gas (APG)
Petrol sahalarının bir yan ürünü olarak elde edilir
Calorific value (CV) of biogas is 25-32 MJ/m3
Tipik petrol sahası gazı gazı bileşimi:
  • 60-80% metan (CH4)
  • 5-15% propan (C3 H8)
  • 5-15% etan (C2 H6)
  • 1-5% Butan(C4 H10)
  • 1-3% azot (N2)